Samtalsterapi & samtalsstöd

Med leg. Psykoterapeut

Behöver du någon att prata med? Ibland räcker det inte att samtala med vänner och dina egna strategier vid svårigheter räcker kanske inte fullt ut? Tveka inte att ta kontakt

Kontakt

Kort om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut och certifierad coach och har arbetat med samtalsterapi sedan 2010. Min inriktning är relationell och integrativ vilket innebär att jag använder både KBT och relationell terapi för att skräddarsy en terapi som hjälper och passar just dig. Hur lång vår kontakt blir beror på hur dina behov och önskemål ser ut. Jag arbetar med både korttidsterapi, längre, djupare terapier, stödsamtal och coaching. Vi kommer tillsammans fram till vad som är hjälpsamt för dig.

Det finns tider både dagtid och efter kontorstid. Jag erbjuder ett introduktionssamtal till reducerat pris där du kan träffa mig och ta ställning till om jag är någon som passar dig och som du kan tänka dig att fortsätta träffa. Det är viktigt att kontakten och mellan dig och mig känns bra för att terapin ska bli verksam.

Din kvalitetssäkring : Legitimerad psykoterapeut innebär att jag har legitimation från socialstyrelsen. Psykoterapeut är en skyddad titel och innebär en kvalitetssäkring. Utöver grundyrkesutbildning (som kan vara psykolog, socionom) krävs två års grundläggande psykoterapiutbildning, därefter minst två års yrkesutövande av psykoterapi under handledning, egenterapi samt en tre års påbyggnadsutbildning som ger psykoterapeutexamen.)

Utbildning:  Jag är utbildad i KBT och schematerapi, som är en variant av KBT där man arbetar relationellt och fokuserar både på förändring här och nu men också på orsaker till de problem/svårigheter man upplever för att en djupare förståelse och en varaktig förändring ska kunna ske. Schematerapi är verksamt vid arbete med självkänsla, relationsproblem och vid depression, ångest mm. som varat över tid medan KBT är verksamt vid svårigheter som uppkommit mer nyligen. Jag är även utbildad i familjeterapi, symboldrama och visualiseringsterapi, Marte Meo (kommunikation och samspel) och traumafokuserad terapi (Lifespan integration).

Mina tjänster

Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer

’It is time to start living the life you imagined’ – Henry James

Samtalsterapi

När det inte räcker att samtala med vänner om det man upplever eller när ens egna strategier vid svårigheter inte hjälper fullt ut kan en terapeut vara till god hjälp. Ibland finns en föreställning om att ens problem är för små eller för ”konstiga” för att söka hjälp men inga problem som på något sätt begränsar eller påverkar negativt är för små eller för banala för att ta upp eller söka terapi eller samtalsstöd för. Orsakerna till att söka terapi kan vara många. Det kan handla om låg självkänsla, relationsproblem, nedstämdhet, ångest, stress, känslor av ensamhet, sorg, separation, trauman eller en vilja att hantera sina känslor bättre eller att utveckla vissa sidor av sig själv.

Hur länge?
Terapin kan pågå i allt från ett par samtal till ett år eller längre. Den kan vara tidsbestämd från början eller fortsätta till du tycker att det är dags att avsluta.

Vad kan en samtalsterapi ge?
Terapi ger ofta ökad självkännedom och en starkare självkänsla. Du får andra perspektiv på tillvaron och på dig själv samt verktyg att hantera svåra känslor. Terapi kan minska känslor av ensamhet och ge en känsla av större meningsfullhet i tillvaron.

Hur går det till?
Du får tid och utrymme att tala om det som är viktigt för dig, som påverkar och kanske begränsar dig. Sekretess råder och bästa hjälpen får man om man kan vara så ärlig som möjligt med känslor och tankar. Både jag som terapeut och du som söker hjälp deltar aktivt i samtalet, jag med min erfarenhet och kompetens och du med din berättelse, dina tankar och känslor. Ett terapisamtal varar i 45- 60 minuter.

Stödsamtal/rådgivning

För dig som inte behöver terapi men som befinner dig i en svår situation t.ex. en konflikt på arbetet eller i familjen, har erfarit en svår förlust eller separation eller behöver föräldrastöd kan stödsamtal/rådgivning vara hjälpsamt för att få stöd och vägledning i att hantera situationen.

Coaching

Coachning är ett effektivt redskap för att kunna gå från tanke till handling och för att på ett strukturerat sätt bena i känslor och tankar t.ex. vid ett vägval i livet. Coachande samtal kan handla om relationer, svåra beslut, beteendeförändring och annat. Kanske har du redan ett mål som du vill nå och behöver hjälp med hur du ska ta dig dit eller kanske har du inte har något konkret mål annat än att du vill ha förändring och inte vet hur den ska se ut för att du ska känna dig mer nöjd.

Hur länge?
Beroende på dina behov träffas vi allt ifrån ett par gånger till en längre period- det bestämmer vi tillsammans i inledningen av kontakten.

Vad kan coachande samtal ge?
Nya perspektiv på dig själv och din situation
Nycklar till bättre självkännedom och självkänsla
Större förmåga att se andra vägar och möjligheter

Skicka en förfrågan

Du kan skicka meddelande här alternativt ringa mig, skicka sms eller mail om du har frågor eller vill boka en tid. Tidsbokning sker via sms, mail eller telefonsamtal.

Du behöver inte ha remiss från någon vårdcentral för att komma till mig.
Jag har inte samarbete med Örebro läns landsting utan är ett privat företag frikopplat från landstingets journalsystem.

Min besöksadress och samtalsmottagning ligger på Drottninggatan 15 i Örebro.

Telefon:
073-8099668

Maila:
carina@terapimottagningen.org

Parterapi

Alla relationer behöver omvårdnad och det är vanligt att man som par har svackor i relationen som det kan vara klokt att ta hjälp för att komma över. Parterapi kan ge den nödvändiga distansen från vardagens måsten där ni under ett samtal hos mig får möjlighet att se varandra och prata om er relation precis som den ser ut under vår vägledning.
Ni får möjlighet att både lyssna på varandra och att ge uttryck för tankar och känslor.
Många par som kommer till mig väljer att kombinera gemensamma besök med enskilda samtal då mötet med ens partner kan bli mer givande om du kan se och förstå dig själv.

Exempel på samtalsämnen i en parterapi:

Ekonomi
Föräldraskap och livspussel
Kommunikation
Konflikter, bråk
Intimitet och samliv
Otrohet och svartsjuka
Släktrelationer
Egentid versus gemensamtid som par och som familj

Hur länge?
Många parterapier är relativt korta, vanligt är att vi träffas 3- 5 gånger men behovet varierar beroende på vad ni kommer med.