Samtalsterapi & samtalsstöd

Med leg. Psykoterapeut

Behöver du någon att prata med? Ibland räcker det inte att samtala med vänner och dina egna strategier vid svårigheter räcker kanske inte fullt ut? Tveka inte att ta kontakt

Kontakt

Kort om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut och certifierad coach och har arbetat med samtalsterapi i olika former sedan 2006 inom psykiatri,  primärvård och öppenvård. Jag har nu sedan sju år min privata mottagning som är en del i Wasahälsan där vi har samlat erfarna och legitimerade psykoterapeuter och naprapater under samma tak.   Jag har utbildning i olika terapimetoder både KBT och  relationell anknytningsbaserad terapi (schematerapi, AEDP och symboldrama) Jag arbetar integrativt för att skräddarsy en terapi som passar och hjälper just dig. För mig är det viktigt att mötet mellan dig och mig känns bra, att du känner trygg, bekväm, lyssnad på och förstådd. . Kontakten mellan dig och mig är en viktig faktor för att terapin ska vara verksam och jag erbjuder därför ett introduktionssamtal där du kan träffa mig och ta ställning till om jag är någon som passar dig.

Dina behov och önskemål styr om vi har en kortare terapi, en längre djupare terapi, stödsamtal eller coachande samtal. Vi kommer tillsammans fram till vad som blir hjälpsamt för dig.

Det finns tider måndag till fredag både dagtid och efter kontorstid.  Välkommen att boka tid hos mig!

Din kvalitetssäkring : Legitimerad psykoterapeut innebär att jag har legitimation från socialstyrelsen. Psykoterapeut är en skyddad titel och innebär en kvalitetssäkring. Utöver grundyrkesutbildning (som kan vara psykolog, socionom) krävs två års grundläggande psykoterapiutbildning, därefter minst två års yrkesutövande av psykoterapi under handledning, egenterapi samt en tre års påbyggnadsutbildning som ger psykoterapeutexamen.)

Utbildning:  Jag är utbildad i KBT och schematerapi, som är en variant av KBT där man arbetar relationellt och fokuserar både på förändring här och nu men också på orsaker till de problem/svårigheter man upplever för att en djupare förståelse och en varaktig förändring ska kunna ske. Schematerapi är verksamt vid arbete med självkänsla, relationsproblem och vid depression, ångest mm. som varat över tid medan KBT är verksamt vid svårigheter som uppkommit mer nyligen. Jag är även utbildad i relationell anknytningsbaserad terapi (  AEDP och Visualiserande terapi-Symboldrama) där vi arbetar med fokus på känslor och relationsmönster som kan trigga oönskade reaktioner och beteenden  i nuvarande relationer men som ibland bottnar i erfarenheter från tidigare relationer. Andra utbildningar är Marte Meo (kommunikation och samspel) och traumafokuserad terapi (Life Span integration)

Mina tjänster

Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer

’It is time to start living the life you imagined’ – Henry James

Samtalsterapi

När det inte räcker att samtala med vänner om det man upplever eller när ens egna strategier vid svårigheter inte hjälper fullt ut kan en terapeut vara till god hjälp. Ibland finns en föreställning om att ens problem är för små eller för ”konstiga” för att söka hjälp men inga problem som på något sätt begränsar eller påverkar negativt är för små eller för banala för att ta upp eller söka terapi eller samtalsstöd för. Orsakerna till att söka terapi kan vara många. Det kan handla om låg självkänsla, relationsproblem, nedstämdhet, ångest, stress, känslor av ensamhet, sorg, separation, trauman eller en vilja att hantera sina känslor och tankar bättre eller att utveckla vissa sidor av sig själv.

Hur länge?
Terapin kan pågå i allt från ett par samtal till ett år eller längre. Den kan vara tidsbestämd från början eller fortsätta till du tycker att det är dags att avsluta.

Vad kan en samtalsterapi ge?
Terapi ger ofta ökad självkännedom och en starkare självkänsla. Du får andra perspektiv på tillvaron och på dig själv samt verktyg att hantera svåra känslor. Terapi kan minska känslor av ensamhet och ge en känsla av större meningsfullhet i tillvaron.

Hur går det till?
Du får tid och utrymme att tala om det som är viktigt för dig, som påverkar och kanske begränsar dig. Sekretess råder och bästa hjälpen får man om man kan vara så ärlig som möjligt med känslor och tankar. Både jag som terapeut och du som söker hjälp deltar aktivt i samtalet, jag med min erfarenhet och kompetens och du med din berättelse, dina tankar och känslor. Ett terapisamtal varar i 45- 60 minuter.

Du behöver inte veta exakt vad du vill ha ut av en samtalsterapi för att boka tid, detta är något vi kan reda i tillsammans.

Stödsamtal/rådgivning

För dig som inte behöver terapi men som befinner dig i en svår situation t.ex. en konflikt på arbetet eller i familjen, har erfarit en svår förlust eller separation eller behöver föräldrastöd kan stödsamtal/rådgivning vara hjälpsamt för att få stöd och vägledning i att hantera situationen.

Coaching

Coachning är ett effektivt redskap för att kunna gå från tanke till handling och för att på ett strukturerat sätt bena i känslor och tankar t.ex. vid ett vägval i livet. Coachande samtal kan handla om relationer, svåra beslut, beteendeförändring och annat. Kanske har du redan ett mål som du vill nå och behöver hjälp med hur du ska ta dig dit eller kanske har du inte har något konkret mål annat än att du vill ha förändring och inte vet hur den ska se ut för att du ska känna dig mer nöjd.

Hur länge?
Beroende på dina behov träffas vi allt ifrån ett par gånger till en längre period- det bestämmer vi tillsammans i inledningen av kontakten.

Vad kan coachande samtal ge?
Nya perspektiv på dig själv och din situation
Nycklar till bättre självkännedom och självkänsla
Större förmåga att se andra vägar och möjligheter

Skicka en förfrågan

Du kan skicka meddelande här alternativt ringa mig, skicka sms eller mail om du har frågor eller vill boka en tid. Tidsbokning sker via sms, mail eller telefonsamtal.

Du behöver inte ha remiss från någon vårdcentral för att komma till mig.
Jag har inte samarbete med Örebro läns landsting utan är ett privat företag frikopplat från landstingets journalsystem.

Mottagningen finns på Lövstagatan 7, centralt på väster i Örebro och är en del av Wasahälsan där vi har samlat legitimerade psykoterapeuter och naprapater för att erbjuda hjälp med både mental och fysisk hälsa. Parkering finns precis utanför mottagningen och från resecentrum är det fem minuters promenad.

Terapi online- vart i världen du än befinner dig
Idag väljer en del klienter at träffa mig online i videosamtal då det är bekvämt att ses hemma i sin hemmiljö utan att vara bunden av restid till min mottagning eller för att kunna fortsätta kontakten med mig om man tex flyttar eller är på resande fot. Vi ses då via videosamtal.

Telefon:
073-8099668

Maila:
carina@terapimottagningen.com

Ungdomsterapi

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar och unga vuxna. Jag erbjuder terapi till en reducerad kostnad för unga i åldern 16-26 år. Det är vanligt att man som ung drabbas av perioder av dåligt mående. Det är också en tid i livet då man går igenom många förändringar. Man börjar gymnasiet, tar studenten, flyttar kanske hemifrån, en del till en ny stad för andra blir det tomt då ens vänner flyttar.. Man ska bestämma framtida utbildning och yrkesval. Även förändringar man väljer själv blir en stress. Vanliga problem bland unga jag möter är; Problem med självkänsla och självförtroende, ensamhet, relationsproblem, stress, ångest, nedstämdhet, svårighet att ta sig för saker mm. Ibland vet man varför man mår dåligt och ibland inte! Du behöver inte veta exakt vad du vill ha ut av kontakten med mig, det kan vi reda i tillsammans. Välkommen att boka tid!