Samtalsterapi

När det inte räcker att samtala med vänner om det man upplever eller när ens egna strategier vid svårigheter inte hjälper fullt ut kan en terapeut vara till god hjälp. Ibland finns en föreställning om att ens problem är för små eller för ”konstiga” för att söka hjälp men inga problem som på något sätt begränsar eller påverkar negativt är för små eller för banala för att ta upp eller söka terapi eller samtalsstöd för. Orsakerna till att söka terapi kan vara många. Det kan handla om låg självkänsla, relationsproblem, nedstämdhet, ångest, stress, känslor av ensamhet, sorg, separation, trauman eller en vilja att hantera sina känslor bättre eller att utveckla vissa sidor av sig själv.

Hur länge?
Terapin kan pågå i allt från ett par samtal till ett år eller längre. Den kan vara tidsbestämd från början eller fortsätta till du tycker att det är dags att avsluta.

Vad kan en samtalsterapi ge?
Terapi ger ofta ökad självkännedom och en starkare självkänsla. Du får andra perspektiv på tillvaron och på dig själv samt verktyg att hantera svåra känslor. Terapi kan minska känslor av ensamhet och ge en känsla av större meningsfullhet i tillvaron.

Hur går det till?
Du får tid och utrymme att tala om det som är viktigt för dig, som påverkar och kanske begränsar dig. Sekretess råder och bästa hjälpen får man om man kan vara så ärlig som möjligt med känslor och tankar. Både jag som terapeut och du som söker hjälp deltar aktivt i samtalet, jag med min erfarenhet och kompetens och du med din berättelse, dina tankar och känslor. Ett terapisamtal varar i 45- 60 minuter.