Stödsamtal/rådgivning

För dig som inte behöver terapi men som befinner dig i en svår situation t.ex. en konflikt på arbetet eller i familjen, har erfarit en svår förlust eller separation eller behöver föräldrastöd kan stödsamtal/rådgivning vara hjälpsamt för att få stöd och vägledning i att hantera situationen.